Isoleren is besparen

Hot item deze dagen is energie en milieu..
Energie kosten zijn duur en worden aankomende jaren alleen maar duurder.
Daarnaast stimuleert de overheid om energiebesparende maatregelen te nemen t.b.v. vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
De meest eenvoudige manier om energie te besparen is isoleren.
In Nederland is momenteel 70% van de woningen niet of onvoldoende geïsoleerd.
Isolatiemateriaal zorgt ervoor dat uw huis warm blijft in de winter en koel in de zomer.
Door uw woning te isoleren of de isolatie te verbeteren kunt u flink besparen op uw energierekening.

 

Wanneer uw woning een ongeïsoleerd dak heeft gaat er tot wel 30% warmte en dus ook energie verloren.
U kunt dit verlies beperken door uw dak te isoleren en kieren en naden te dichten.
Bovendien wordt het leefklimaat in uw woning hierdoor een stuk comfortabeler.
Het verlies van warmte door de gevel kan oplopen tot wel 18%.
De buitenmuur kan aan de binnen of buitenzijde worden geïsoleerd.
Ca. 16% warmte gaat verloren via de vloer.
Bij een kruipruimte van meer dan 35 cm is er genoeg ruimte om te kunnen isoleren.
Wanneer er geen kruipruimte aanwezig is, kunt u op de vloer isolatie aanbrengen.

Andere optie is de oude vloer verwijderen en een nieuwe geïsoleerde vloer aanbrengen.

1. Gevelisolatie (waaronder spouwmuurisolatie)
2. Dakisolatie 
3. Vloerisolatie

Spouwmuur- en dakisolatie kunnen meestal binnen 5 jaar terugverdiend worden, voor gevel-, vloerisolatie duurt dat wat langer.

Het isoleren van uw woning is een investering die zich verrassend snel terug verdiend en daarna is de winst voor u.

Maatregel Gemiddelde besparing (m3gas/jaar) Gemiddelde vermindering CO2 uitstoot (kg) Gemiddelde besparing (€/jaar)
Terugverdientijd in jaren
Doe het zelf
Uitbesteden
Het aanpakken van naden en kieren
Isoleren van een schuindak (74 m2)_ – onverwarmde zolder
Isoleren van een schuindak (74 m2 )- verwarmde zolder
Isoleren van een zoldervloer (57 m2) – onverwarmde zolder
Isoleren van de bodem van de kruipruimte
Isoleren van de vloer van de begane grond
Isoleren van de bestaande spouwmuren (76 m2)
Isoleren van de buitengevel aan de buitenzijde (76 m2)
80
366
755
440
170
285
610
860
142
651
1343
783
302
507
1085
1530
46
200
410
240
90
155
330
465
2
5
2,5
34,5

>5
>5
4
>5

(bron: milieu centraal 2011, in de berekening is uitgegaan van een woning met een begane grond vloeroppervlak van 57 m2 en het gebruik van isolatiemateriaal met warmteweerstand R =2,5 m2K/W, behalve spouwmuur R = 1,3 m2K/W. Gasprijs € 0,54 per m2)

 

Energiebesparing in huis

Een goed geïsoleerde woning zorgt voor lagere woonlasten, een verbeterd wooncomfort en een hogere waarde van de woning.
En het zorgt voor een besparing van aardgas en een verminderde uitstoot van CO2 . (opwarming van de aarde)
Een goed geïsoleerde woning is dus goed voor uw portemonnee en voor het milieu!
Wilt u uw woning isoleren?
U kunt in aanmerking komen voor subsidie en een duurzaamheids lening.
(bron: gemeentenieuws Ede 20 maart 2013)

Subsidie

Het isoleren van gevels, daken en vloeren vraagt om grote uitgaven.
Deze uitgaven verdienen zich terug door een lagere energierekening.
Maar niet iedereen kan deze uitgaven betalen.
Woont u in een woning die is gebouwd voor 1980 en wilt u uw woning isoleren?
Dan kunt u een maximum subsidie van € 500 ontvangen.
Dit geld kunt gebruiken voor het isoleren van uw gevel, dak of vloer.
De provincie Gelderland heeft ook voor 2013 en 2014 geld beschikbaar gesteld.
(bron: gemeentenieuws Ede 20 maart 2013)

Duurzaamheidlening

Als u van plan bent om uw huis te isoleren, maar het ontbreekt op dit moment aan financiële middelen, dan kunt u een duurzaamheidlening afsluiten, tegen gunstige (lage) rente.
Het maximum bedrag dat u kunt lenen is € 25.000.
U moet het geleende bedrag in tien jaar terugbetalen( bij een lening tot 10.000 euro) of in 15 jaar (bij een lening van meer dan 10.000 euro).
U komt in aanmerking voor de lening als uw kosten minimaal € 2.500 bedragen.
In totaal kunnen er maximaal € 1.000.000 aan leningen worden gegeven.
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel dan kunt u de lening vanaf 1 mei 2013 aanvragen.

Het aanvragen van de subsidie is nu al mogelijk.
Ook voor isolatiemaatregelen die u eerder in 2013 heeft uitgevoerd.
Op www.ede.nl/energiebesparing vindt u meer informatie over de subsidie en de lening.
(bron: gemeentenieuws Ede 20 maart 2013)

Informeer bij uw eigen gemeente of kijk voor uw mogelijkheden op www.energiesubsidiewijzer.nl! 
Kijk ook eens op www.verbeteruwhuis.nl en www.bespaartest.nl en doe hier uw voordeel mee!

 

Waarom isoleren

Het verwarmen van ruimtes in woningen leidt tot de uitstoot van het broeikasgas CO2 en schaadt het klimaat. Besparen op het energiegebruik voor ruimteverwarming is simpel. Isolatie kan het aardgasverbruik in woningen met maar liefst 35% verminderen. Naast het klimaat trekt ook de bewoner zelf profijt van een beter geïsoleerd huis: het leefcomfort neemt toe en de woonlasten nemen af.

Verbeterd comfort en energiebesparing
Een goed geïsoleerd huis kan tot een vermindering van maar liefst tweederde van de energiekosten voor verwarming leiden. De gemiddelde Nederlandse woning is matig geïsoleerd. In een slecht geïsoleerd huis is per jaar gemiddeld 2.150 m3 gas nodig voor verwarming. In een goed geïsoleerd huis is dat ongeveer één derde, namelijk 700 m3. Een aanzienlijke besparing, en gezien de te verwachten stijging van de energieprijzen, in de toekomst financieel nog aantrekkelijker.

Daarnaast heeft isolatie belangrijke voordelen wat betreft comfort en gezondheid. Een woning verliest namelijk warmte via de ramen, de muren, het dak en de vloer op de begane grond. Met als gevolg geluidsoverlast, tochtige en vochtige ruimtes, condens op de ramen, koude voeten en in het ergste geval zelfs schimmelvorming. Hierdoor kunnen zelfs gezondheidsklachten, zoals astma, ontstaan. Door het nemen van isolatiemaatregelen wordt het binnenshuis comfortabeler en neemt de overlast door geluid, tocht en vocht af. Isoleren is dus een mooie gelegenheid om veel energie en geld te besparen en uw binnenklimaat aanzienlijk te verbeteren.

Andere optie is de oude vloer verwijderen en een nieuwe geïsoleerde vloer aanbrengen.

1. Gevelisolatie (waaronder spouwmuurisolatie)
2. Dakisolatie 
3. Vloerisolatie

Spouwmuur- en dakisolatie kunnen meestal binnen 5 jaar terugverdiend worden, voor gevel-, vloerisolatie duurt dat wat langer.

Rendabel

Algemeen geldt: isoleren is altijd een rendabele investering als de isolatie plaatsvindt op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld bij de aan- of verkoop van een huis en tijdens een verbouwing. De materialen vormen niet de grootste kostenpost. Na een verhuizing of een grote opknapbeurt is het dus verstandig de isolatie meteen te verbeteren! Maar ook na kleine aanpassingen in huis, bijvoorbeeld als u uw zolder heeft opgeruimd, zijn veel investeringen rendabel genoeg om uit te voeren.