Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen!

Het is een hardnekkige misvatting dat een gebouw moeten kunnen ‘ademen’ en dus lucht moet doorlaten. Het tegendeel is waar. Onderzoek heeft al lang aangetoond dat we luchtdicht moeten bouwen om het binnenklimaat gecontroleerd te kunnen beheersen. Het uiteindelijke doel van luchtdichtbouwen is minimaliseren van de energieverliezen door middel van hoogwaardige isolatiematerialen in combinatie met gecontroleerde luchtstromen (ventilatie). Hierdoor wordt het gebouw tochtvrij, verbetert de vochthuishouding, optimaliseert de akoestiek en brandveiligheid. Het is noodzakelijk voor de gezondheid, het welbevinden en de productiviteit van gebruikers. En zeker ook om te kunnen voldoen aan huidige en toekomstige wettelijke EPC-eisen.

Luchtdicht bouwen moet, voor gezonde mensen in een gezond gebouw. Dat vraagt een brede range aan duurzame, op elkaar afgestemde producten. Praktisch, makkelijk te verwerken en betaalbaar. Knauf Insulation biedt alles wat u nodig heeft, bij nieuwbouw, verbouw en renovatie.

 

Luchtdicht bouwen heeft een positief effect op een gezondere woon- en werkomgeving en menselijke prestaties.

 • Aangenamer binnenklimaat en luchtkwaliteit.
 • Verhoogt de akoestische en thermische prestaties.
 • Voorkomt vochtproblemen en verlaagt het energiegebruik.
 • Verlengt de levensduur van een gebouw en is beter voor het milieu.
 • Voldoen aan huidige en toekomstige wettelijke EPC-eisen.

 

WAAROM LUCHTDICHT?

Voor de realisatie van een duurzaam, prettig en energie-efficiënt gebouw staan tal van isolatiesystemen ter beschikking. Wat dat betreft is de keuze eenvoudig: glaswol met ECOSE Technology is de norm in duurzaamheid. Maar er is meer van belang.

Kieren en naden in de gebouwschil dienen hermetisch te worden afgedicht. Ze zorgen immers voor tocht afkomstig van luchtlekken bij de aansluiting van bouwdelen in dak, gevels en vloer. Maar ook bij de aansluiting en doorvoeren van installatieleidingen. Die lekken verhinderen dat de ventilatiesystemen van het gebouw optimaal kunnen functioneren. Warme en koude, vochtige en droge lucht stroomt vrijelijk naar binnen en buiten en dat maakt een gecontroleerde klimaatbeheersing onmogelijk. Zaak dus om luchtdicht te bouwen.

LUCHTDICHT GEBOUWD:

 • Voorkomen van luchtstromingen en tocht.
 • Optimaal en gecontroleerde ventilatie.
 • Aangenaam binnenklimaat.

NIET LUCHTDICHT GEBOUWD:

  • Veel tocht.
  • Geen optimaal gebruik van ventilatiesysteem (valse lucht).
  • Ruimtes niet goed en gecontroleerd geventileerd en geconditioneerd.

 

Onderstaande elementen van de gebouwschil zijn maatgevend voor het behalen van een luchtdichte gebouwschil in de ontwerpfase.

 •  Dak.
 • Gevel.
 • Vloer.
 • Ramen en Kozijnen.
 • Aansluitingen en doorvoeringen.

 

LUCHTDICHT MÓET… VOOR BETERE THERMISCHE PRESTATIES.

De energetische prestatie van een gebouw is voor een belangrijk deel afhankelijk van de isolatie van de gebouwschil en van de ventilatie. Door een gebouw volledig luchtdicht te maken, kan die prestatie aanzienlijk worden verhoogd. Immers, de kleinste luchtlekken hebben al impact op de thermische prestatie en het energieverbruik van een gebouw. Zeker in gebouwen met mechanische ventilatie moet de schil luchtdicht zijn voor een optimale energetische prestatie.

Luchtdicht bouwen resulteert in minder energieverbruik. Zo kan een woning met een jaarlijks verbruik van 2.500 m³ aardgas tot 557 m³ gas besparen, wanneer de luchtdichtheid met 40% wordt verbeterd. Een besparing van 8%. Pure winst voor het milieu én voor de portemonnee.

 

VERLAGING ENERGIEVERBRUIK!!!

Een huis met een jaarlijks verbruik van 2500 m³ aardgas kan tot 557 m³ gas uitsparen wanneer de luchtdichtheid met 40% verbeterd wordt.

Energieverbruik gaat 200,– per jaar naar beneden bij een gemiddeld goed luchtdicht gebouw ca. 20KwH/m2.

OF

Ca. 15% minder energieverbruik per jaar bij een goed luchtdicht gebouw (luchtdichtheid = 20KwH/m2.

LUCHTDICHT MÓET… VOOR EEN GEZONDER BINNENKLIMAAT.

Een luchtdicht gebouw met een goed ventilatiesysteem zorgt voor een aangenamer binnenklimaat. Een klimaat waarin mensen zich prettiger voelen, maar ook fitter en productiever. Een slecht binnenklimaat leidt tot gezondheidsklachten en verminderde concentratie, als gevolg van opeenhoping van onder meer kooldioxide, vluchtige organische stoffen, geuren en oplosmiddelen.

Een goede ventilatie in combinatie met optimale luchtdichtheid is noodzakelijk om energie-efficiency en een gezonde binnenlucht te garanderen. Zo rapporteert TNO in het kader van het frisse scholen project dat de leerprestaties van leerlingen hierdoor aantoonbaar stijgen.

 

LUCHTDICHT MÓET… VOOR BETERE AKOESTISCHE PRESTATIES.

Niet alleen lucht dringt door kieren en naden in muren, vloeren en plafonds. Dat geldt evenzeer voor geluid. Geluid van de buitenomgeving of vanuit aangrenzende panden. Maar ook geluid van binnen naar buiten.

Een nauwelijks zichtbaar kiertje van 1 mm over een lengte van een meter verlaagt de akoestische prestatie van een gebouw al met 10 dB. Nog een reden dus om luchtdicht te bouwen.

dB = decibel, is de meetwaarde waarin aangegeven wordt hoeveel geluid er verminderd kan worden met het toepassen van een bepaald systeem/product per bouwdeel.

Reductie van 3dB* is vermindering van verdubbeling van het geluid.

*dB= Decibel, is de meetwaarde waarin aangegeven wordt hoeveel geluid er verminderd kan worden met het toepassen van een bepaald systeem/product per bouwdeel.

 

LUCHTDICHT MÓET… VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR.

Luchtdicht bouwen voorkomt dat vocht van buiten of binnen doordringt in de constructie van het gebouw. Door naden en kieren in de dakconstructie bijvoorbeeld, bij ramen en kozijnen en bij doorvoeren van leidingen.

Een goede bescherming tegen vocht gaat rot en schimmelvorming tegen. Dat is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van de gebruiker van het gebouw. Het verlengt ook de levensduur van het gebouw en voorkomt kostbare reparaties aan en vervanging van bouwdelen.

 

LUCHTDICHT MÓET… VOOR WET- EN REGELGEVING.

Per 1 januari 2015 zal waarschijnlijk de energieprestatie-eis voor nieuwe gebouwen worden aangescherpt. Dat heeft direct te maken met de voorgenomen verhoging van de isolatie-eisen voor dak, gevel en vloer; van 3,5 m².K/W naar 5,0 m².K/W. Zelfs met de beste isolatiematerialen kan de beoogde energiewinst enkel worden behaald, wanneer deze worden geplaatst in een luchtdichte omgeving.

Luchtdicht bouwen verbetert het rendement van installaties als verwarming, koeling en mechanische ventilatiesystemen met warmte-uitwisseling. Voor een hogere energieprestatie en een lagere energiefactuur.

 

EPC-NORM VAAK NIET BEREIKT.

Het nieuwe energieakkoord laat niets aan duidelijkheid over: Nederland moet jaarlijks gemiddeld 1,5% besparen op energie. Gezien het feit dat gebouwen zo’n 40% van het totale energieverbruik voor hun rekening nemen, valt daar forse winst te behalen. De energieprestatie coëfficiënt (EPC) is de index die de energetische efficiëntie ofwel energiezuinigheid van nieuwbouw aangeeft. Per 1 Juli 2012 is de nieuwe norm energie prestatienorm voor gebouwen (EPG) in werking getreden. Daarin is de infiltratie (energieverlies door luchtlekken in het gebouw) en ventilatie herzien.

 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE EPG EN DE EPC?

De EPC geeft het minimale energetische efficiëntie niveau aan waar een nieuw gebouw aan moet voldoen. De EPG is de bepálingsmethode ofwel richtlijn om de energieprestatie van gebouwen te berekenen. Vooralsnog geldt de EPG alleen voor nieuwbouw, maar op termijn zal ook de bestaande bouw worden bepaald met de EPG. Vanaf 2011 geldt er een strengere aangescherpte norm namelijk een EPC van 0,6. De verwachting is dat vanaf 2015 deze norm nog extra zal worden aangescherpt en gesteld wordt op een EPC van 0,4. Het doel in de toekomst is energieneutraal te bouwen.

 

METEN IS WETEN: DE BLOWER DOOR TEST.

Lekken in de gebouwschil kunnen worden gelokaliseerd via een blower door test (luchtdichtheidstest). In een bepaald gedeelte van het gebouw worden alle deuren, ramen, ventilatorroosters en andere openingen gesloten en alle apparatuur die lucht verplaatst, uitgeschakeld Alle tussendeuren staan open, zodat sprake is van één grote ruimte. Dan wordt in een deuropening een frame met zeildoek en een grote ventilator geplaatst. De ventilator zorgt voor een drukverschil met de omgeving. Vervolgens wordt met een speciale luchtdrukmeter en een computerprogramma vastgesteld of en hoeveel lucht ontsnapt of wordt aangezogen.

Hierna wordt met behulp van infraroodfotografie, een luchtdrukmeter of een simpele ‘rookpen’ vastgesteld waar het precies lekt. Blower door teste tonen aan dat vooral de aansluitingen bij kozijnen, vloer- en plafondkieren en doorvoeren van kabels en leidingen belangrijke lekplaatsen zijn. Met de verschillende speciaalproducten voor luchtdicht bouwen van Knauf Insulation kunnen ze snel, duurzaam en makkelijk worden gedicht. Zodat het gebouw energetisch daadwerkelijk presteert wat het label belooft.

Tabel: jaarlijks primair energieverbruik bij wijzigende Rc- waarden (uitgebreide methode).

Toegepaste Rc-waarde Verwarming (MJ) Zomercomfort (MJ) Verschil t.o.v. basis (MJ) Verschil t.o.v. basis ( m³ gas)
Alles Rc 3,5 m².K/W 19.778 1.859
Vloer Rc 5,0 m².K/W; overig Rc 3,5 19.632 1.875 130 3,7
Gevel Rc 5,0 m².K/W; overig Rc 3,5 19.192 1.871 574 16,3
Dak Rc 5,0 m².K/W; overig Rc 3,5 18.668 1.844 1.125 32,0
Alles Rc 5,0 m².K/W 17.512 1.888 2.237 63,6

 

LDS Soliplan Tape

Een belangrijk onderdeel binnen het Luchtdicht Damp Systeem is de LDS Soliplan Tape.

Een zeer hoogwaardige, makkelijk te verwerken tape voor het luchtdicht afwerken van overlappende naden. Bijvoorbeeld bij onderdakfolies, dampschermen en alu-flenzen van isolatiesystemen.

Bron: Knauf Insulation 2014.

klik hier voor volledige documentatie van Knauf Insulation over Luchtdicht Bouwen