Diverse

Foamglas perinsul HL-450x110x50mm

 12.95 Incl. btw

Inhoud:per stuk
Maat:450x110x50mm
PRIJS PER STUK
Prijs ex. btw:€ 10,70

Verzendkosten: €9,95 voor orders tot €100,00

150 op voorraad

Verzendkosten
Kleine pakketten boven 100€ & Grote pakketten boven 500€ Gratis
Kleine pakketten onder 100€ 9,95€
Grote pakketten onder 500€ 79,95€

10% korting
Bij elke bestelling boven 700€, krijg je 10% korting

Beschrijving

Dragend thermisch isolerend element voor metselwerk 450x110x50mm.
Foamglas Perinsul HL is een buitengewoon drukvast product om koudebruggen in het metselwerk uit te sluiten.
Alle zijden zijn afgewerkt met bitumen.
De boven- en onderzijde zijn extra voorzien van een glasvlies en een polyethyleenfilm, compatibel met mortel.
Foamglas Perinsul HL heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld beton en baksteen een zeer gunstige isolatiewaarde. Perinsul geleid noch warmte noch kou. Dankzij toepassing van perinsul-blokken wordt de isolatie niet onderbroken en blijft de thermische schil behouden.

Omschrijving:
Foamglas perinsul HL
bestaat uit gerecycleerd glas en minerale grondstoffen die in de natuur vrijwel onbegrensd voorhanden zijn, zoals zand, dolomiet, kalk …..
Foamglas perinsul HL is onbrandbaar, bevat geen brandwerende producten en geeft geen schadelijke rookgassen vrij.

Gebruikstemperatuur van de foamglas perinsul S is van -260°C tot + 430°C.


Uitzonderlijke eigenschappen Foamglas:

Dankzij de gesloten celstructuur is cellulair glas uiterst drukbestendig, zonder vervorming, en bovendien absoluut water, en dampdicht. Ook op langere termijn neemt Foamglas geen vocht op. Foamglas is het enige isolatiemateriaal waarbij vochtbarriére reeds is ingebouwd’. In tegenstelling tot andere isolatiematerialen blijft Foamglas in de tijd zijn isolerend vermogen behouden. Decennialang. Foamglas is het enige isolatiemateriaal dat even lang meegaat als het gebouw zelf.

Waterdicht

Foamglas bestaat uit een structuur met gesloten cellen. Voordeel: Foamglas neemt geen vocht op en zet niet uit. Foamglas verhindert ook het indringen van radongassen.

Bestand tegen ongedierte

Foamglas is anorganisch. Daardoor rot het niet en is het bestand tegen ongedierte. Dit voordeel is vooral van belang bij ondergrondse toepassingen. Foamglas vormt geen basis voor nesten, broed- of kiemplaatsen. Dat maakt het bij uitstek geschikt voor gebouwen voor de voedingsindustrie.

Drukbestendig

Foamglas is door zijn glasstructuur niet samendrukbaar en drukbestendig, ook bij langdurige belasting. Foamglas is het enige isolatiemateriaal dat zelfs bij een zeer hoge drukweerstand niet vervormt. Foamglas weerstaat lasten tot 160 ton/m2. Deze uitzonderlijk hoge drukweerstand is van essentieel belang bij het isoleren van ondergrondse constructies, parkeerdaken en waterdaken.

Onbrandbaar

Foamglas is onbrandbaar aangezien het bestaat uit puur glas ( europese klassering A1 ). Voordelen: puur glas ontwikkelt geen rook, vormt geen giftige gassen, kent geen druppelvorming, en veroorzaakt geen vlamoverslag.

Waterdampdicht

De hermetisch gesloten glascellen maken Foamglas absoluut waterdicht. Voordeel: Foamglas kan niet vochtig worden en kan tegelijk worden gebruikt als vochtwering. Het isolatiemateriaal blijft gegarandeerd decennialang zijn isolatiewaarde behouden.

Maatvast

Foamglas is maatvast. De uitzettingscoëfficiënt is vergelijkbaar met die van staal en beton.

Zuurbestendig

Puur glas is bestand tegen organische oplosmiddelen en zuren. Voordeel: Foamglas kan niet worden aangetast door agressieve middelen en omgevingen

Gemakkelijk te verwerken

Aangezien het bestaat uit glascellen met dunne wanden is Foamglas gemakkelijk te verwerken. Voordeel: eenvoudige werktuigen zoals een handzaag volstaan.

Ecologisch

Foamglas is vrij van milieuonvriendelijke brandvertragers en drijfgassen, en bestaat voor minstens 68% uit hoogwaardig recyclageglas. Voor de productie ervan wordt enkel groene stroom gebruikt. Voordeel: na gebruik als warmte-isolatie kan Foamglas op een zinvolle manier opnieuw worden gebruikt als gerecycleerd granulaat.

afbeelding eigenschappen 1 t/m 9 van hierboven.

 

Toepassingen:

Foamglas Perinsul HL wordt aangewend om koudebruggen te vermijden en wordt geplaatst in een mortellaag onder het metselwerk, dorpels en ramen. Deze koudebrug oplossing is mogelijk bij onder andere.

 • Funderingsdetails.
 • Dakranden bij platte daken.
 • Onder dorpels en ramen.

Uitvoering :

Voorbereiding van de ondergrond : De ondergrond moet vlak zijn, zodat kan worden gewerkt met een laag mortel van ongeveer 10 tot 15mm. De drager moet ook voldoende stabiel en drukbestendig zijn om verzakkingen en verschuivingen te vermijden.

Plaatsing van de isolatie : De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant. De isolatieblokken worden in de mortelspecie geplaatst en met de vlakke onderkant van de troffel voorzichtig aangeklopt totdat de mortelspecie langs alle zijden wegvloeit en een volledige verkleving wordt verkregen. Klop nooit op de isolerende blokken met de scherpe kant van een troffel of met een ander scherp voorwerp. De verticale voegen worden nauw aaneensluitend uitgevoerd zonder mortelspecie. Zoal bij alle metselwerk dient vorst vermeden te worden.

Onder metselwerk : De eerste laag metselwerk op de isolatie wordt vol en zat in de plastische mortelspecie geplaatst. Zij moet alle op te vangen belastingen volledig over de isolerende blokken spreiden. Indien het opgaand metselwerk bestaat uit gelijmde blokken, moet de eerste rij op een laag mortel worden geplaatst. Bij holle betonblokken wordt de eerste laag ondersteboven verwerkt en worden de holtes daarna opgevuld.

Onder ramen en dorpels : Aangezien de isolatieblokken geen puntbelasting toestaan, moet het raam kunnen steunen op een voldoende dik en breed paneel in vezelcement. Dorpels worden op de isolatieblokken geplaatst in een vol en zat mortelbed.

BELANGRIJK :

 1. De maximaal toegelaten belasting op de isolatieblokken moet door een constructeur worden berekend volgens Eurocode 6 (NEN EN 1996-1).
 2. De maximale belastingen mogen nergens worden overschreden, ook niet plaatselijk.
 3. Op lange termijn moet de samendrukking ten gevolge van de bitumineuze bekleding kleiner zijn dan 1mm.
 4. Bij het plaatsen van de thermische onderbreking moeten de uitzettings- en zettingsvoegen van de ruwbouw worden gerespecteerd.

Het begrip koudebrug :

Een koudebrug is een onderdeel van de bouwschil dat een brug maakt tussen een koude en een warme plaats. Een koudebrug is een constructiedeel waarvan de warmtetransmissie van binnen naar buiten groter is dan van de rest van de constructie. De grotere warmtetransmissie (warmtestroom) is het gevolg van de kleinere warmteweerstand van de koudebrug in vergelijking met de warmteweerstand van de aangrenzende constructiedelen. Dat vertaalt zich in een lagere binnenoppervlaktetemperatuur (vandaar koudebrug). Het gevolg van het verhoogde warmteverlies bij een koudebrug is een lagere oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de constructie. Dit geeft niet alleen aanleiding tot koudestraling en convectiestroming, maar verhoogt tevens het risico op oppervlaktecondensatie. Wanneer lucht met een bepaalde waterdampconcentratie in contact komt met een oppervlak met een temperatuur gelijk aan of lager dan de dauwpuntstemperatuur van die lucht, gaat een deel van die waterdamp over in een vloeibare fase, waardoor er druppeltjes ontstaan. Denk maar aan een badkamerspiegel na het douchen.

Soorten koudebruggen : koudebruggen kunnen twee vormen aannemen.

 1. Lineair : Wanneer het warmteverlies optreedt op de plaats waar twee onderdelen van een gebouw elkaar raken, bijvoorbeeld daar waar een spouwmuur op de fundering rust, waar het dak en de gevel samenkomen, en waar metselwerk en kozijnen op elkaar aansluiten. Lijnvormige koudebruggen komen ook voor op plaatsen waar de isolatielaag onderbroken wordt door een regenpijp of een stalen profiel.
 2. Puntvormig (plaatselijke koudebrug) : Wanneer de isolatielaag van eenzelfde scheidingsconstructie puntvormig doorbroken wordt door een materiaal met een significant hogere warmtegeleiding of bijvoorbeeld bij de ophanging van geveldragers om metselwerk te ondersteunen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij balken die loodrecht op het vlak van een scheidingsconstructie staan en daarbij de isolatielaag onderbreken.

Gevolgen van een koudebrug :

 • Voor ons energieverbruik : Een (aanzienlijk) warmteverlies. Doordat gebouwen steeds beter geisoleerd worden, maken koudebruggen een steeds groter deel uit van de warmtetransmissie door de uitwendige scheidingsconstructie van verwarmde gebouwen. Bij middelmatig geisoleerde gebouwen bedraagt het warmteverlies tengevolge van koudebruggen ongeveer 10% van het totale warmteverlies. Bij zeer goed geisoleerde gebouwen kunnen koudebruggen meer dan 25% van het totale warmteverlies betekenen.
 • Voor ons wooncomfort : Koudebruggen hebben een lagere oppervlaktetemperatuur dan de gemiddelde temperatuur van de omliggende constructie. In combinatie met een te hoge relatieve vochtigheid van de binnenlucht kan dit oppervlaktecondensatie veroorzaken.
 • Voor onze gezondheid : Waar condensatie optreedt is er een gevaar op schimmelvorming, geurhinder en een verminderde luchtkwaliteit. Schimmels of zwammen bestaan uit een net van draden waarop zich schimmelsporen vormen. Ze zijn zo klein dat ze gemakkelijk over grote afstanden door de lucht geblazen worden. Daarom zijn schimmelsporen zowat overal aanwezig. Wanneer ze gepast voedsel vinden ( een muurtje of plafondtegel bijvoorbeeld ) én voldoende vocht krijgen ( in de vorm van condens, een waterlek of een hoge relatieve luchtvochtigheid ), dan beginnen ze te groeien. Schimmelvorming leidt niet alleen tot structurele beschadiging van een gebouw ( zwarte plekken op de muren, aangetaste plafonds …. ), maar kan ook gezondheidsproblemen teweegbrengen ( denk aan astma enz..).

Dankzij foamglas perinsul HL hebben gebouwen:

 • Geen ongeoorloofd warmteverlies.
 • een betere epc waarde.
 • Een gezond binnenklimaat.
 • Geen schimmelproblemen.
 • Geen geurhinder.
 • Geen vochtproblemen.
 • Geen oppervlaktecondensatie.

FOAMGLAS PERINSUL – HL DE BLIJVENDE OPLOSSING VOOR KOUDEBRUGGEN !!!

Extra informatie

Merk

Pittsburgh Corning Nederland