Isoleren is besparen

Hot item deze dagen is energie en milieu..
Energie kosten zijn duur en worden aankomende jaren alleen maar duurder.
Daarnaast stimuleert de overheid om energiebesparende maatregelen te nemen t.b.v. vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
De meest eenvoudige manier om energie te besparen is isoleren.
In Nederland is momenteel 70% van de woningen niet of onvoldoende geïsoleerd.
Isolatiemateriaal zorgt ervoor dat uw huis warm blijft in de winter en koel in de zomer.
Door uw woning te isoleren of de isolatie te verbeteren kunt u flink besparen op uw energierekening.

 

Wanneer uw woning een ongeïsoleerd dak heeft gaat er tot wel 30% warmte en dus ook energie verloren.
U kunt dit verlies beperken door uw dak te isoleren en kieren en naden te dichten.
Bovendien wordt het leefklimaat in uw woning hierdoor een stuk comfortabeler.
Het verlies van warmte door de gevel kan oplopen tot wel 18%.
De buitenmuur kan aan de binnen of buitenzijde worden geïsoleerd.
Ca. 16% warmte gaat verloren via de vloer.
Bij een kruipruimte van meer dan 35 cm is er genoeg ruimte om te kunnen isoleren.
Wanneer er geen kruipruimte aanwezig is, kunt u op de vloer isolatie aanbrengen.

Andere optie is de oude vloer verwijderen en een nieuwe geïsoleerde vloer aanbrengen.

1. Gevelisolatie (waaronder spouwmuurisolatie)
2. Dakisolatie 
3. Vloerisolatie

Spouwmuur- en dakisolatie kunnen meestal binnen 5 jaar terugverdiend worden, voor gevel-, vloerisolatie duurt dat wat langer.

Het isoleren van uw woning is een investering die zich verrassend snel terug verdiend en daarna is de winst voor u.

Maatregel Gemiddelde besparing (m3gas/jaar) Gemiddelde vermindering CO2 uitstoot (kg) Gemiddelde besparing (€/jaar)
Terugverdientijd in jaren
Doe het zelf
Uitbesteden
Het aanpakken van naden en kieren
Isoleren van een schuindak (74 m2)_ – onverwarmde zolder
Isoleren van een schuindak (74 m2 )- verwarmde zolder
Isoleren van een zoldervloer (57 m2) – onverwarmde zolder
Isoleren van de bodem van de kruipruimte
Isoleren van de vloer van de begane grond
Isoleren van de bestaande spouwmuren (76 m2)
Isoleren van de buitengevel aan de buitenzijde (76 m2)
80
366
755
440
170
285
610
860
142
651
1343
783
302
507
1085
1530
46
200
410
240
90
155
330
465
2
5
2,5
34,5

>5
>5
4
>5

(bron: milieu centraal 2011, in de berekening is uitgegaan van een woning met een begane grond vloeroppervlak van 57 m2 en het gebruik van isolatiemateriaal met warmteweerstand R =2,5 m2K/W, behalve spouwmuur R = 1,3 m2K/W. Gasprijs € 0,54 per m2)

 

Energiebesparing in huis

Een goed geïsoleerde woning zorgt voor lagere woonlasten, een verbeterd wooncomfort en een hogere waarde van de woning.
En het zorgt voor een besparing van aardgas en een verminderde uitstoot van CO2 . (opwarming van de aarde)
Een goed geïsoleerde woning is dus goed voor uw portemonnee en voor het milieu!
Wilt u uw woning isoleren?
U kunt in aanmerking komen voor subsidie en een duurzaamheids lening.
(bron: gemeentenieuws Ede 20 maart 2013)

Subsidie

Het isoleren van gevels, daken en vloeren vraagt om grote uitgaven.
Deze uitgaven verdienen zich terug door een lagere energierekening.
Maar niet iedereen kan deze uitgaven betalen.
Woont u in een woning die is gebouwd voor 1980 en wilt u uw woning isoleren?
Dan kunt u een maximum subsidie van € 500 ontvangen.
Dit geld kunt gebruiken voor het isoleren van uw gevel, dak of vloer.
De provincie Gelderland heeft ook voor 2013 en 2014 geld beschikbaar gesteld.
(bron: gemeentenieuws Ede 20 maart 2013)

Duurzaamheidlening

Als u van plan bent om uw huis te isoleren, maar het ontbreekt op dit moment aan financiële middelen, dan kunt u een duurzaamheidlening afsluiten, tegen gunstige (lage) rente.
Het maximum bedrag dat u kunt lenen is € 25.000.
U moet het geleende bedrag in tien jaar terugbetalen( bij een lening tot 10.000 euro) of in 15 jaar (bij een lening van meer dan 10.000 euro).
U komt in aanmerking voor de lening als uw kosten minimaal € 2.500 bedragen.
In totaal kunnen er maximaal € 1.000.000 aan leningen worden gegeven.
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel dan kunt u de lening vanaf 1 mei 2013 aanvragen.

Het aanvragen van de subsidie is nu al mogelijk.
Ook voor isolatiemaatregelen die u eerder in 2013 heeft uitgevoerd.
Op www.ede.nl/energiebesparing vindt u meer informatie over de subsidie en de lening.
(bron: gemeentenieuws Ede 20 maart 2013)

Informeer bij uw eigen gemeente of kijk voor uw mogelijkheden op www.energiesubsidiewijzer.nl! 
Kijk ook eens op www.verbeteruwhuis.nl en www.bespaartest.nl en doe hier uw voordeel mee!